Sapıklık

IhceUrGg2pÇok şekilli Sapıklık yatkınlık baştan çıkarmanın etkisinde, çocuğun çok şekilli bir sapık haline girebileceğini ve her çeşit tnansgression’a sürüklenebileceğim bilmek çok ilgi çekicidir. Demek ki, çocuğun bu duruma girmeğe yatkınlığı vardır. Bu çeşit sapıklıkların oluşması, pek az engelle karşılaşır. Çünkü, cinsel aşırılıklara karşı duracak olan psişik engeller (utanç, tiksinti ve ahlâk),, çocukta henüz teşekkül etmemiştir ya da teşekkül etmek üzeredir. Bu bakımdan, çocuğun çok şekilli sapık yatkınlığı taşıyan okumamış vasat kadınlardan farksız davrandığı söylenebilir. Böyle bir kadın, olağan şartlar içinde cinsellik bakımından normallik gösterdiği halde, usta bir baştan çıkarıcının etkisinde kaldığı zaman, her çeşit sapıklıktan zevk alabilir ve bu sapıklığı cinsel faaliyet olarak benimseyebilir. Fahişenin de bu çök şekilli sapıklık yatkınlığını mesleği gereği kullandığını biliyoruz. Fahişelerin ve fahişeliği meslek edinmedikleri halde, onlar gibi davranan kadınların çokluğu göz önünde tutulursa, sapıklığa karşı gösteren yatkınlığın evrensel ve ilkel bir insanî eğilimi dile getirdiği anlaşılır.... erotic shop izmir paylasim yazisi icin tiklayiniz

Homoseksüel Karakter

indir (2)Cinsel nesnenin homoseksüel karakter kazanması ile birlikte, öteki psişik gerçeklerde bir değişiklik olsaydı; sözgelimi öteki cinse has özellikler ve içtepiler edinilmiş olsaydı, psişik hermaphroditism teorisi sağlam bir temele oturmuş olurdu. Ama bu çeşit karakter değişmesi ancak kadın homoseksüel görülüyor. Erkeklerde ise, psişik bakımdan tam bir erkekliğin, homoseksüel karakter ile bir arada bulunabildiği görülüyor. Psişik hermaphrodotisnı varsayımını tutan kimse, bu çeşitli belirtiler arasında devamlı bir bağlantı bulunmadığını da söylemelidir. Somatik çifte cinslilik için de durum aynıdır. Halban’a göre, organların güdüklüğe uğraması ve ikinci dereceden karakterlerin ortaya çıkışı arasında bağlantı yoktur.... erotic shop izmir paylasim yazisi icin tiklayiniz

Erotik Hayaller

how-to-have-erotic-dreamsErotik hayaller benlik üzerine dayanan bu hikâyelerin öteki özellikleri de sözü geçen yakınlığı açıkça gösterir. Sözgelimi, romanda rastladığımız her kadının, kahramana hemen âşık olması gerçek hayatla ilintisi olmayan bir şeydir. Erotik hayaller oysa bu durumu, hayal kurmaların zorunlu bir parçası olarak ele alırsak kolayca kavrayabiliriz. Erotik hayaller günlük hayatta, iyilik ve kötülüğün insanlarda çeşitli ölçülerde bulunduğunu gördüğümüz halde, bu çeşit hikâye ve romanlarda kahramanların ya büsbütün iyi ya da büsbütün kötü olması da ayni özelliği dile getirmektedir. “Kötüler”, hikâyenin kahramanı haline gelmiş olan ego’nun düşmanları ve rakipleri oldukları halde, “iyiler” yardımcısıdır. Hayal gücüne dayanan bazı yazılanın, günlük hayal kurmaların çok uzak olduğunu bilmiyor değilim. Ama bana kalırsa, hayal kurmalardan en fazla uzaklaşan yazalar bile. bir takım ara durumlara geri götürüldükten sonra, hayal kurmanın kendisine kadar indirgenebilir. “Psikolojik” roman diye tanıtan eserlerde bile, bir tek insanın (bu insan yine kahramanın indisidir) ruhsal hallerinin İçten tasvir edilmesi beni şaşırtıcı. Yazar, sanki kahramanın düşüncesi içine yerleşerek, öteki karakterlere dışardan bakmaktadır. Erotik hayaller psikolojik roman denilen türün, çağdaş yazarın kendini gözleyip, EGO’sunu bir çok parça ego’lara bölmek isteyerek, ruhsal hayatının çatışan yanlarına kimlik kazandırmak eğiliminden doğduğunu söyleyebiliriz. “Eksantrik” denebilecek bazı romanların hayal kurma faaliyetinden apayrı bir yapıya sahip gibi göründükleri ileri sürülebilir. Bu romanlarda, kahraman olarak tanıtılmış olan kimse önemsiz bir rol oynamakta ve öteki insanları bir seyirci gibi gözlemekle yetinmektedir. Zola’nın son kitaplarının birçoğu böyledir. Ama yaratıcı yazar olmayan ve hayal kurmadan uzaklaşan bireylerin yaptığı ruhbilimsel çözümlemelerin (tahlillerin), ego’nun seyirci rolüne girerek kurduğu hayallere benzediğini söyleyebilirim.... erotic shop izmir paylasim yazisi icin tiklayiniz

Kızlarda Mastürbasyonun Keşfi

Female-Masturbation-IdeasKızlarda mastürbasyonun keşfi, küçük kızlar tipik kamışçı etkinliklerini klitorisle mastürbasyonu genellikle kendi başlarına keşfeder başlangıçta bunun fantezi eşliğinde olmadığı açıktır. Bu etkinliğin başlamasında temizliğin oynadığı rol, anneyi veya bakıcıyı baştan çıkarıcıya dönüştüren ve çok yaygın olan bir fantezide ortaya çıkar. Küçük kızların başlangıçtan itibaren mastürbasyonu erkeklerden daha seyrek veya daha az enerjik yapıp yapmadıkları kesin olarak bilinmese de muhtemelen böyledir. Gerçek baştan çıkarma da yeterince yaygındır; bunu yapan da ya yaşça büyük çocuklar, ya da çocuğu yatıştırmak veya onu uyutmak veya kendilerine bağımlı kılmak isteyen erişkinlerdir. Araya baştan çıkarma girdiği zaman gelişim süreçlerinin doğal seyrini mutlaka bozar ve çoğu kez geride kapsamlı ve kalıcı sonuçlar bırakır. Kızlarda mastürbasyonun keşfi daha önce de gördüğümüz gibi mastürbasyonun yasaklanması terkedilmesine yönelik bir teşvik unsuru olur; ama bu ayrıca yasaklayan kişiye yani anneye, ya da daha sonra düzenli olarak onunla kaynaşan anne ikamesine başkaldırmaya yönelik bir güce de dönüşür. Mastürbasyon konusunda inatçı bir ısrar, erkeksiliğe giden yolu açıyor gibidir. Kız çocuğu mastürbasyonunu baskı altına almayı başarmamış olsa bile, başarısız gibi gözüken yasağın sonucu onun için engellenen bir doyumdan ne pahasına olursa olsun kurtulmaya yönelik sonraki çabalarında gözlenebilir.... erotic shop izmir paylasim yazisi icin tiklayiniz

Bekaret Tabusu

53265-bekaret-kemeri-capsleri-16Bekaret tabusu ve güdülenimi, Hebbel’in Jııdith ıınd Holofernes adlı oyunundaki ünlü Judith karakterinde çok iyi dile getirilmiştir. Judith, bekareti tabuyla korunan kadınlardan birisidir. İlk kocası gerdek gecesi gizemli bir kaygı sonucu felç olur ve ona dokunmaya bir daha cesaret edemez. “Güzelliğim belladonna gibidir,” der kadın. “Bundan zevk alınması delilik ve ölüm yaratır.” Asurlu komutan kentini kuşatma altına alınca güzelliğiyle onu baştan çıkarıp yok etmeyi tasarlar; böylece cinsel güdülerin vatanseverlik güdüsünün artmasına gizler. Bekaret tabusu Gücü ve acımasızlığıyla övünen bu güçlü erkek tarafından kızlığı bozulunca, adamın kafasını kesecek gücü bulur ve böylece halkının kurtarıcısı olur. Kafa kesme, iğdiş için çok iyi bilinen bir sembol ikamesidir; buna uygun olarak Judith, onun kızlığını bozan erkeği iğdiş eden kadındır, bu ise yukarıda sözünü ettiğim yeni evli kadının rüyasında dile getirdiği arzudur. Hebbel’in, Tevrat’taki Apocrypha’nın vatanseverlik metnini kasıtlı olarak dinselleştirdiği açıktır, çünkü orada Judith döndükten sonra kirletilmemiş olmasıyla övünür ve Tevrat metninde esrarengiz gerdek gecesinden hiç söz edilmez.... erotic shop izmir paylasim yazisi icin tiklayiniz

Çocuklukta cinsellik

504095-3-4-196b2Çocuklukta cinsellik küçük bir erkek çocuk küçük kız kardeşinin cinsel organlarını gördüğü zaman söylediği şeyler, önyargısının, algısını çarpıtacak kadar güçlü olduğunu gösterir. Penisin olmadığını söylemez, ama değişmez bir şekilde ve sanki teselli kabilinden şöyle der: “Onunki daha çok küçük. Ama büyüdüğü zaman pipisi de büyüyecek.” Penisi olan kadın düşüncesi daha sonraki yaşamda, erişkinlerin rüyalarında ortaya çıkar: uykudaki cinsel heyecan durumundaki rüyayı gören kişi kadını yere uzatacak, soyacak, ilişkiye hazırlanacak ve kadınlık örgenleri yerine tam gelişmiş bir penis görecek, rüyayı ve heyecanı bitirecektir. Çocuklukta cinsellik Klasik antik çağdaki birçok hermafrodit, çocuklukta evrensel olarak inanılan bu fikrin sadık birer kopyasıdır; bu fikirlerin en normal insanlara rahatsızlık yaratmadığı, bunlara karşılık doğada rastlanan gerçek örgensel hermafroditik oluşumların her zaman çok büyük bir tiksintiyle karşılandığı görülebilir.... erotic shop izmir paylasim yazisi icin tiklayiniz

Sadizm

sadism 2Sapmaların tümü içinde en yaygın ve en anlamlı olanı cinsel nesneye acı verme arzusu ve bunun karşıtı Krafft Ebing tarafından aktif ve pasif biçimleri için sırasıyla “sadizm” ve “mazoşizm olarak adlandırılmıştır. Diğer yazarlar daha dar kapsamlı “algolagni” terimini tercih etmiştir. Bunun acıdan alman hazzı ve acımasızlığı vurgulamasına karşılık KrafftEbing’in seçtiği terimler her türlü küçük düşürme veya baskı altına almadan alınan hazzı vurgular. Aktif biçiminde, yani sadizmde kökeni normalde belirlemek kolaydır. Erkeklerin çoğunluğunun cinselliği bir miktar saldırganlık öğesi içerir; bu bir egemen olma arzusudur ve biyolojik anlamı cinsel nesnenin direncini kur dışında başka bir yolla kırmak gibi gözükmektedir.... erotic shop izmir paylasim yazisi icin tiklayiniz

Tırmalama

tırmalamaTırmalama kadınların sevişme sırasında kendi canlarını biraz acıtılmasını ve istekilerini istemsiz bir şekilde vücut dili ile anlatmasıdır. Kadınlar, zamanı gelince kendisini tamamen heyecan ve ihtiras içinde bırakmayan erkeğin samimiyetine inanmazlar. Aşk ilerlediği, zevk ve saadetin doruğuna erişilmekte olduğu anlarda erkekten hırçın, bir davranış beklerler. Bu bir hastalık değildir. Her kadının bu anlarda erkeği tarafından hırpalanmak istediği, vücudunda tahrip edici acıtıcı bir takım şeyler duymak istediği gerçektir. Erkekte de aşağı yukarı aynı ihtiyaç vardır.... erotic shop izmir paylasim yazisi icin tiklayiniz

Gerdek Gecesi

gerdek-gecesiBaşarısı yani her anlamıyla “kötü” geçmiş bir gerdek gecesi kan ve koca üzerinde bırakacağı izler, küçümsenmeyecek kadar önemlidir. Seksoloji tarihi, bu kendine özgü gecenin yarattığı ciddi dengesizliklerle doludur.
Duyulan acının, kadında yarattığı kalıcı korku. Erkeğin kaba ve zorba davranışına karşı, yine kadında uyanan nefret.. Hamile kalmak endişesi. Taraflardan birinin, cinsel birleşmenin vereceği zevki tam olarak tatmasını engelliyen yetersizliği. Karşısındakini aşağı görmenin yarattığı duygu., iki tarafın da imkânsız diye düşündüğü bir şeyi, yani bir insana karşı duyulan ” bedensel ve ruhsal yakınlığın”, hatta ihtiyacın, bir bileşimini yapabilmesini engelleyen çekingenlik gibi. Görüyorsunuz, gerdek gecesi, zehir eden nedenlerin listesi bir hayli uzun. Ama bunlardan kolay yoldan kurtulmak olanağı da var.... erotic shop izmir paylasim yazisi icin tiklayiniz

Eş Seçimi

es secimiMutlu bir evlilik hayatı için, üzerinde dikkatle durulacak en önemli nokta, eş seçimi konusudur. Sadece heves ve geçici arzulara uyarak, körü körüne yapılan evliliklerin başarısızlık ve anlaşmazlıkla sona ereceği, önceden belli olan bir sonuçtur. Başarılı ve mutlu bir evlilik, sabırlı bir çabanın ürünüdür ve elde edilmesi kolay bir şey değildir. Fakat yalnız çaba kâfi değildir. Aynı zamanda eşlerin mizaç ve karakterleri de birbirine uygun olmalıdır ki aralarında bir anlaşma ve arkadaşlık mümkün olabilsin. Tanışma ve nişanlılık zamanların da gençler, birbirlerine hep iyi taraflarını göstermeye çalışırlar. Fakat evlenince, artık hayatın karşısına birlikte çıkacaklar, yaşanacak güç şartlar altında hep yan yana duracaklardır. O zaman ister istemez, birbirlerinin hoş taraflarını olduğu gibi, nahoş taraflarını da görecek ve tanıyacaklardır. Tabiatlarının birbirleriyle uyuşup uyuşamayacağını, hoşlanmadıkları taraflarını görmemezlikten gelip gelemeyeceklerini, zorluklara ve hayat şartlarına el ele göğüs gerip geremeyeceklerini, o zaman tecrübe etme fırsatını bulacaklar. Lichtenberger: «Kendilerini aşkın sihrine kaptıran genç aşıklar, birbirlerinin gerçek kişiliklerini göremezler. Evlenip de birbirleriyle daha yakından temasa geçince, birbirlerinin özelliklerini gerçek yönleriyle tanır ve bunlar onları ya daha derin ve devamlı sevgiyle bağlar veya aralarını tamamen açıp, birbirlerinden kopartır. Onun için, gençler evlendikten kısa bir süre sonra, doğru eş seçimi yapıp yapmadıklarını anlarlar.» diyor.... erotic shop izmir paylasim yazisi icin tiklayiniz