Tırmalama

tırmalamaTırmalama kadınların sevişme sırasında kendi canlarını biraz acıtılmasını ve istekilerini istemsiz bir şekilde vücut dili ile anlatmasıdır. Kadınlar, zamanı gelince kendisini tamamen heyecan ve ihtiras içinde bırakmayan erkeğin samimiyetine inanmazlar. Aşk ilerlediği, zevk ve saadetin doruğuna erişilmekte olduğu anlarda erkekten hırçın, bir davranış beklerler. Bu bir hastalık değildir. Her kadının bu anlarda erkeği tarafından hırpalanmak istediği, vücudunda tahrip edici acıtıcı bir takım şeyler duymak istediği gerçektir. Erkekte de aşağı yukarı aynı ihtiyaç vardır.... erotic shop izmir paylasim yazisi icin tiklayiniz

Gerdek Gecesi

gerdek-gecesiBaşarısı yani her anlamıyla “kötü” geçmiş bir gerdek gecesi kan ve koca üzerinde bırakacağı izler, küçümsenmeyecek kadar önemlidir. Seksoloji tarihi, bu kendine özgü gecenin yarattığı ciddi dengesizliklerle doludur.
Duyulan acının, kadında yarattığı kalıcı korku. Erkeğin kaba ve zorba davranışına karşı, yine kadında uyanan nefret.. Hamile kalmak endişesi. Taraflardan birinin, cinsel birleşmenin vereceği zevki tam olarak tatmasını engelliyen yetersizliği. Karşısındakini aşağı görmenin yarattığı duygu., iki tarafın da imkânsız diye düşündüğü bir şeyi, yani bir insana karşı duyulan ” bedensel ve ruhsal yakınlığın”, hatta ihtiyacın, bir bileşimini yapabilmesini engelleyen çekingenlik gibi. Görüyorsunuz, gerdek gecesi, zehir eden nedenlerin listesi bir hayli uzun. Ama bunlardan kolay yoldan kurtulmak olanağı da var.... erotic shop izmir paylasim yazisi icin tiklayiniz

Eş Seçimi

es secimiMutlu bir evlilik hayatı için, üzerinde dikkatle durulacak en önemli nokta, eş seçimi konusudur. Sadece heves ve geçici arzulara uyarak, körü körüne yapılan evliliklerin başarısızlık ve anlaşmazlıkla sona ereceği, önceden belli olan bir sonuçtur. Başarılı ve mutlu bir evlilik, sabırlı bir çabanın ürünüdür ve elde edilmesi kolay bir şey değildir. Fakat yalnız çaba kâfi değildir. Aynı zamanda eşlerin mizaç ve karakterleri de birbirine uygun olmalıdır ki aralarında bir anlaşma ve arkadaşlık mümkün olabilsin. Tanışma ve nişanlılık zamanların da gençler, birbirlerine hep iyi taraflarını göstermeye çalışırlar. Fakat evlenince, artık hayatın karşısına birlikte çıkacaklar, yaşanacak güç şartlar altında hep yan yana duracaklardır. O zaman ister istemez, birbirlerinin hoş taraflarını olduğu gibi, nahoş taraflarını da görecek ve tanıyacaklardır. Tabiatlarının birbirleriyle uyuşup uyuşamayacağını, hoşlanmadıkları taraflarını görmemezlikten gelip gelemeyeceklerini, zorluklara ve hayat şartlarına el ele göğüs gerip geremeyeceklerini, o zaman tecrübe etme fırsatını bulacaklar. Lichtenberger: «Kendilerini aşkın sihrine kaptıran genç aşıklar, birbirlerinin gerçek kişiliklerini göremezler. Evlenip de birbirleriyle daha yakından temasa geçince, birbirlerinin özelliklerini gerçek yönleriyle tanır ve bunlar onları ya daha derin ve devamlı sevgiyle bağlar veya aralarını tamamen açıp, birbirlerinden kopartır. Onun için, gençler evlendikten kısa bir süre sonra, doğru eş seçimi yapıp yapmadıklarını anlarlar.» diyor.... erotic shop izmir paylasim yazisi icin tiklayiniz

Orgazm Sorunu

orgazm-sorunuOrgazm sorunu Freud’çü psikanalizin kadın psikolojisinde başlattığı ve ancak günümüzdeki araştırmalarla kesin çözümünü bulabilen tartışmalardan biri de orgazm sorunu. Klitoris aracılığıyla yaşanan orgazm ile vajen yoluyla duyulan orgazm arasında yaratılan ikilem söz konusudur Freud’den beri kadının iki tür orgazm yaşayabileceği, birinin dıştan ve yapay, dolayısıyla olgunlaşmamış bir haz olduğu, diğerinin derin ve gerçek, dolayısıyla olgunluk belirtisi olduğu kabul edilmiştir: Psikanalizin buradaki garip çelişkisi, cinselliğe ilişkin suçluluk duygularını insan ruhundan sürüp çıkarmak isterken yeni olumsuz duygular aşılamasıdır. Freud ve yandaşlarının klitoris yoluyla elde edilen hazza şiddetle karşı çıkmalarının nedeni, klitorisi minyatür bir penis olarak düşünmeleri, tekil ve kısır bir hazım kaynağı saymalarıdır.... erotic shop izmir paylasim yazisi icin tiklayiniz

Fetiş Nedir

Fetiş Nedir ?

fetis-nedirBunu tarif etmek göründüğü ve sanıldığı kadar hiç de kolay bir şey değildir. Bunu genel olarak şu şekilde tarif edebiliriz Bir fetiş vücudun veya vücuda giyilen herhangi bir eşyanın kişiyi cinsel bakımdan tahrik eden ve bütün cinsel davranışlarını üzerinde toplayan şeydir. Geniş bir tarif bu. Ayrıca fetiş tabiatını geniş olarak anlamaya da yetersiz. Gerçekten her şey bir fetiş olabilir. O kadar geniştir bu konu. Gördüğüm vakalar bu sonuca varmama yardım etti. Hastalarım arasında fetiş olarak peçeteden tükenmez kaleme kadar, akla gelebilecek her türlü eşyayı biriktirenlere rastladım. Buradan da anladığım, bir kişiye kesin olarak cinsel heyecan vermeyecek bir eşyayı çekip çıkarmak hemen hemen imkânsız.... erotic shop izmir paylasim yazisi icin tiklayiniz

Gebeliğin Oluşumu

Gebeliğin OluşumuGebeliğin Oluşumu bu soruyu yanıtlamak için, tüpün rahime bağlanan ucunu geride bırakıp, fimbria adı verilen ince ve narin parmaksı uzantılar şeklinde saçaklanan serbest ucuna yönelmeliyiz. 2.5 cm’den kısa olan saçaklar, yumurtanın salimen yumurtalıktan tüpe taşınmasında hayati önem taşır. Bilinmeyen bir mekanizma ile bu ince parmaksı uzantılar yumurtanın yumurtalıktan ne zaman atılacağını (ovulasyon zamanını) anlamaktadırlar. Gebeliğin oluşumu ovulasyon yumurtlama) anında saçaklar yumurtalığa yaklaşıp, helikopter gibi bu organ üzerinde dolanırlar.... erotic shop izmir paylasim yazisi icin tiklayiniz

Cinsellikte Hayal Kurma

Cinsellikte Hayal Kurma,Cinsellikte hayal kurma tamamen homoseksüel olmayan erkeklerin hemen hepsi, bir kadınla cinsi yakınlaşmada bulunduğunu hayal ederken şehevi hisleri harekete gelir. Ancak kültür ve tahsil seviyesi düşük, yaşlı ve homoseksüel erkekler arasında böyle hayal kurarak heyecanlanma kabiliyeti ya az veya hiç yoktur. Kendileriyle görüştüğümüz erkeklerin 100 de 80 i hayatlarının hiç değilse muayyen bir devresinde, ya evvelce münasebette bulundukları, ya münasebette bulunmak arzusunu duydukları kadınları hatırlarına getirip hayal kurdukları zaman bu şekilde heyecan duyduklarını söylemişlerdir. Ruhi tahrikler içerisinde en yaygın olanı herhalde budur. Erkekler hakkında şehevi hayaller kurarak heyecanlanan kadınların nispeti daha azdır.... erotic shop izmir paylasim yazisi icin tiklayiniz

Mikrokozmik Yörünge

Mikrokozmik YörüngeMikrokozmik Yörünge :Eşler arasındaki en güçlü karşılıklı enerji dönüşümü, gizli enerjiler düzeyinde olur. Taocular gizli enerjinin belirli merkezler arcılığıyla bedendeki dönüşümünü binlerce yıl boyunca gözlemlemişler ve bu dönüşümün türlerini ayrıntılarıyla belirleyip, önemi üzerinde durmuşlardır. Bu enerji noktalan, akupunkturun temelini oluşturur. Batılı tıp araştırmaları, sistemin niçin ve nasıl çalıştığını henüz anlayamadıklarını belirtmekle birlikte, akupunkturun klinik etkilerini kabullenmiş durumdadırlar.... erotic shop izmir paylasim yazisi icin tiklayiniz

Vajina Tamponu

vajina tamponuBu makalemizde vajinda kaybolmuş vajina tamponu nasıl çıkarılcağını anlatacağız. Vajinanıza iki parmak girebilirse, kayıp bir vajina tamponu çıkarmak çok kolaydır. Vajinada tamoponu çıkarma yöntemlerinden biriside çömelerek ya da ayakta öne eğilerek, işaret ve orta parmaklarınızı vajinada elden geldiğince derine sokun bu yöntemle tamponu kolaylıkla bulabilirsiniz.... erotic shop izmir paylasim yazisi icin tiklayiniz